Saturday, August 11, 2007

Rombak Sistem Sekolah Rendah

Rombak Sistem Sekolah Rendah

Kementerian Pelajaran akan merombak empat asas utama pendidikan di peringkat sekolah rendah meliputi (a) kurikulum, (b) kokurikulum, (c) pentafsiran peperiksaan, dan (d) latihan semula guru, iaitu untuk digunapakai pada tahun 2010

Sumber: Mingguan Malaysia, 12 Ogos 2007.

ISU

1. Adakah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan yang telah dilancarkan baru-baru ini akan dirombak atau dipinda?

2. Adakah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan tersebut tidak komprehensif yang menyebabkan Kementerian Pelajaran bercadang merombak dasar pendidikan di peringkat sekolah rendah?

No comments: